Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Cách “invisible” với từng người trong Yahoo! Messenger

Trong Yahoo! Messenger, đôi khi bạn không muốn một vài người thấy mình online. Nếu bạn chọn status là invisible thì tất cả mọi người trong contacts list sẽ không thấy bạn online. Cách dưới đây giúp cho bạn có thể giấu mặt đối với từng người theo chủ ý.

Bước 1:

Trong contacts list, click chuột phải vào một nick name hoặc một group nick, chọn Stealth Settings (hình 1).

Hình 1

Bước 2:

Trong bảng Stealth Settings có 3 tùy chọn: Online, Offline và Permanently offline. Bạn chọn Permanently offline, sau đó click OK (hình 2).

Hình 2

Như vậy, bất kể status của bạn đặt là gì, thì nick hoặc group nick mà bạn đặt Permanently offline sẽ luôn thấy bạn invisible. Với cách này, bạn có thể chọn cho mình available hoặc invisible với bất cứ ai tùy thích trong contacts list.

Cũng có một cách khác, khi vào Yahoo! Messenger, bạn cũng chọn status là Invisible, sau đó bạn muốn ai trong contacts list nhìn thấy bạn đang online, bạn cũng nhấp chuột phải vào tên contact, chọn Stealth Settings và chọn online.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung