Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Có bao nhiêu add-in trong MS Office?

Để công việc văn phòng của mình được thuận tiện hơn, các bạn thường tải về và tích hợp thêm các add-in vào bộ MS Office để các chương trình Word, Excel... có thể thực hiện nhanh chóng các yêu cầu khác nhau từ người sử dụng.

Sau một thời gian, bạn muốn biết mình đã tích hợp thêm bao nhiêu add-in cho MS Office, vì nhiều quá không nhớ hết? Chương trình OfficeIns sẽ giúp ích được cho bạn. Khi được kích hoạt lên, OfficeIns sẽ liệt kê toàn bộ tên những add-in mà bạn đã cài cho bộ MS Office, kèm theo đó là các thông tin hữu dụng như mô tả khái quát về chức năng, trạng thái hoạt động của từng add-in, chỉ rõ chương trình mà add-in tích hợp vào... Từ đó giúp bạn có cơ sở để vô hiệu hóa các add-in không cần thiết.

OfficeIns không cần cài đặt, dung lượng file thực thi khoảng 40 KB, tương thích với mọi Windows. Download tại: http://thiennhung.homeip.net/

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung