Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Các chế độ khởi động của Win XP

Quá trình bật công tắc và để cho hệ thống tự động thực hiện các công việc của chúng được gọi là quá trình khởi động (boot). Windows cung cấp cho người dùng đến 9 cách khởi động khác nhau, rất hữu ích cho người dùng máy tính xử lý sự cố những khi hệ thống bị trục trặc.

Qua tìm hiểu về các chế độ khởi động của Windows XP, bạn sẽ xử lý tình huống một cách chủ động và hiệu quả hơn.

Sau khi bật công tắc máy tính, ngay lập tức bạn nhấn phím F8 để Windows hiện ra menu chọn chế độ khởi động cho Windows.

- Safe Mode: Khởi động Windows theo chế độ an toàn. Ưu điểm của chế độ này là Windows bao giờ cũng khởi động được nhưng các driver (một tập tin chứa các thông tin về thiết bị phần cứng) sẽ không được tải (load) vì Windows nghi ngờ có một vài driver nào đó đã bị lỗi. Một ưu điểm nữa của chế độ này là khi nào bạn không cài đặt được một chương trình nào đó thì bạn có thể vào chế độ Safe Mode để cài đặt, đa số trường hợp là sẽ thành công nhưng cũng có một vài trường hợp không cài đặt được chương trình đó.

- Safe Mode with Networking: Khởi động Windows theo chế độ an toàn hỗ trợ cho mạng.

- Safe Mode with Command Prompt: Khởi động Windows theo chế độ an toàn hỗ trợ giao diện dòng lệnh của DOS.

- Enable Boot Logging: Khởi động Windows theo chế độ bình thường và ghi lại quá trình khởi động thành một tập tin có tên là Bootlog.txt nằm ở thư mục gốc của ổ đĩa cài đặt hệ điều hành Windows (mặc định là ổ đĩa C:\).

- Enable VGA Mode: Khởi động Windows theo chế độ bình thường nhưng cho hiệu lực lại VGA (card màn hình). Ưu điểm của chế độ này là Windows sẽ phục hồi trạng thái cũ của VGA nếu như bạn đã thiết lập cấu hình không đúng đối với VGA.

- Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked): Windows sẽ khởi động với cấu hình còn tốt gần đây nhất. Ưu điểm của chế độ này là Windows sẽ phục hồi trạng thái cũ của hệ thống nếu như bạn không vào được Windows.

- Directory Services Restore Mode (Windows domain controllers only): Phục hồi chế độ dịch vụ thư mục trong mạng khi có sự cố.

- Debugging Mode: khởi động Windows theo chế độ bình thường kèm theo chức năng tự động gỡ rối hệ thống nhằm xác định vị trí và sửa chữa các lỗi trong Windows.

- Disable automatic restart on system failure: Vô hiệu hóa chức năng tự động khởi động lại Windows khi hệ thống không ổn định.

- Start Windows Normally: Khởi động Windows theo chế độ bình thường.

- Reboot: Khởi động lại Windows

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung