Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Dịch vụ DNS động của DynDNS

Chắc nhiều bạn đã biết rằng: có thể thiết lập Web server, ftp server... chạy trên chính máy tính của mình, sau đó kết nối Internet bằng modem tương tự hay modem ADSL, v.v... để những ai đang kết nối Internet có thể truy cập trực tiếp đến server của bạn thông qua địa chỉ IP thực do ISP cung cấp mỗi lần kết nối Internet. Tuy nhiên, với cách này thì bạn phải luôn thông báo lại địa chỉ IP cho những ai muốn truy cập đến server của mình vì thông thường các ISP chỉ cung cấp IP động, nghĩa là mỗi lần bạn kết nối Internet là được cấp một địa chỉ IP khác. Tất nhiên bạn có thể bỏ tiền đăng ký tên miền, thuê IP tĩnh. Nhưng có một cách khác hoàn toàn miễn phí và dễ dàng là sử dụng dịch vụ DNS động của DynDNS (www.dyndns.org) và dĩ nhiên là sẽ không có được tên miền dạng www.tencuaban.com

1. Đăng ký tài khoản

2. Kiểm tra E-Mail để xác nhận tài khoản

3. Đăng nhập ở địa chỉ https://www.dyndns.org/account/login.html, dùng username và password đã chọn ở bước 1.

4. Thêm HOST
Sau khi login, nhấn vào thẻ Services, rồi nhấn tiếp vào liên kết Dynamic DNS ở khung bên trái.
Nhấn Add Host, nhập hostname, rồi chọn domain trong danh sách, để trống phần Mail Exchanger (optional) và Backup MX. Nhấn Add Host.
Trong khung địa chỉ IP chính là địa chỉ IP đang được ISP cung cấp.
Bạn có thể thêm tối đa 5 host.

5. Kiểm tra lại bằng lệnh PING
Mở Command Prompt, nhập lệnh 'ping testdyndns01.dyndns.org' (thay testdyndns01 bằng hostname đã chọn ở bước 4) rồi nhấn Enter. Bạn phải nhận được thông báo sau thì mới thành công.
Lưu ý: DynDNS sẽ tự động xóa tài khoản nếu bạn không cập nhật địa chỉ IP trong vòng 35 ngày.
Giờ đây bạn có thể cài thử Web server, ftp server... để bạn bè truy cập trực tiếp vào máy của bạn, miễn sao bạn phải đang kết nối Internet và cập nhật địa chỉ IP hiện thời vào cơ sở dữ liệu của DynDNS. Để máy tự động cập nhật địa chỉ IP mỗi khi kết nối Internet, bạn có thể chọn một trong các phần mềm ở địa chỉ http://www.dyndns.org/services/dyndns/clients.html, ví dụ như phần mềm miễn phí DynDNS Updater v2.1.0.61 .

Còn nếu router của bạn hổ trợ cập nhật IP thì chỉ cần cấu hình router chứ không sử dụng phần mềm cài vào .

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung