Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Tự động Logon vào Windows

Cách 1 :

Khi trong máy tính có nhiều User khác nhau , nếu bạn muốn Logon vào thẳng WindowsXP cho một User nào đó mà không cần gõ Username và Password thì bạn làm như sau :

 1. Vào Windows XP với User có quyền Administrator

 2. Bấm Start --> chọn Run --> gõ  control userpasswords2 --> bấm OK

 3. Bấm Chọn User mà bạn muốn truy cập thẳng

 Bỏ đánh dấu tích ở phần "Users must enter a username and password to use this computer " --> bấm Apply

 

 4. Xuất hiện hộp hỏi đưa Password --> bấm OK

Cách 2 :

Muốn Windows XP vào thẳng màn hình desktop, bạn cần xóa account không còn sử dụng, đồng thời xóa luôn mật khẩu của account đang sử dụng bằng cách sau:
1. Bấm phím phải chuột vào My Computer, chọn lịnh Manage trong menu ngữ cảnh > chọn Local Users and Groups/Users trong cửa sổ bên trái > trong cửa sổ bên phải, bấm phím phải chuột vào account không sử dụng, chọn lịnh Delete.
2. Bấm phím phải chuột vào account đang sử dụng, chọn lịnh Set Password > bấm nút Proceed > bỏ trống 2 ô New password và Confirm password rồi bấm OK > bấm OK lần nữa và đóng cửa sổ Computer Management.
 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung