Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Một số lỗi truy cập Internet băng thông rộng bằng Cable Modem và cách khắc phục

1.       Kết nối báo lỗi: Error 769?

Nguyên nhân: lỗi này xảy ra có thể do một trong hai nguyên nhân: thứ nhất có thể do Card Mạng hoặc USB bị disable, thứ hai có thể do cáp kết nối từ modem COM21 đến máy tính chưa kết nối.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại dây cáp kết nối từ Modem COM21 đến máy tính đã kết nối chưa? Sau đó kiểm tra lại Card Mạng hoặc USB đã enable chưa? Các disable thì bạn cần phải enable. Các bước thực hiện như sau:

 • Chọn Start -> Settings -> Control Panel à Network Connections.
 • Click chuột phải vào biểu tượng Local Area Connections -> chọn Enable.

2.       Kết nối báo lỗi: Error 691?

Nguyên nhân: sai username hoặc password.

Cách giải quyết: bạn hãy nhập lại username hoặc password thật chính xác. Cần chú ý chuyển chế độ đánh chữ tiếng Việt (Vietkey hoặc Unikey) sang chế độ tiếng Anh

3.       Kết nối báo lỗi: Error 678?

Nguyên nhân: có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi này. Trong đó có thể là do mất tín hiệu đồng bộ Modem COM21 và hệ thống Server, mất tín hiệu truyền hình (do cúp điện .v.v.), chương trình kết nối của khách hàng đã được sử dụng bởi một ứng dụng khác .v.v.

Cách giải quyết: trước hết bạn nên kiểm tra lại tín hiệu truyền hình đã có hay không? Nếu không có có thể là do cúp điện khu vực. Nếu có thì bạn kiểm tra tín hiệu đồng bộ thông qua các đèn tín hiệu:

 • Đối với Modem COM21 thì bạn cần quan sát đèn thứ ba (cable).
 • Đối với Modem DAPHNE thì bạn cần quan sát đèn thứ tư (cable).

Nếu không sáng hoặc nháy liên tục có nghĩa là mất tín hiệu đồng bộ, bạn hãy gọi điện thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ Internet để kiểm tra lại tín hiệu.

Nếu tín hiệu sáng bình thường thì do lổi của chương trình kết nối Internet, bạn cần phải tạo lại biểu tượng kết nối mới. Các bước thực hiện tạo biểu tượng kết nối như sau:

 • Chọn Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections.
 • Chọn File [Menu] -> New Connection.

 

 • Chọn NEXT

 

 • Chọn Connect to the Internet -> Next.

 

 • Chọn Set up my connection manually -> Next

 

 • Chọn Connect using a broadband connection that require a username and password -> Next

 

 • Nhập tên nhà cung cấp vào ô ISP Name, ví dụ: MEDIANET -> Next.

 

 • Khai báo username và password -> Next

 

Đánh dấu vào ô Add a shortcut to this connection to my desktop -> Finish.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung