Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Morefunc : Bổ sung thêm 65 hàm hữu ích cho Excel

Bảng tính Excel giúp chúng ta tính toán và quản trị cơ sở dữ liệu bằng cách dùng các hàm và công cụ. Nhưng để giúp cho người sử dụng hoàn thành tốt công việc của mình hơn, ngoài các hàm có sẵn của Microsoft Excel, tác giả Laurent Longre đã cung cấp miễn phí thêm 65 hàm mới cho người dùng trong plug-in Morefunc. Dung lượng 987KB, tương thích với Excel 95 đến Excel 2003, tải tại địa chỉ : http://thiennhung.homeip.net/pcsoftwares.htm

Trong quá trình cài đặt, ở bước thứ tư Preferences, bạn nhớ chọn ô Create the Morefunc Submenu để tạo một submenu trong menu Tools của bảng tính Excel. Sau khi cài đặt, nếu chưa thấy Morefunc, hãy bấm vào Tools\ Add-Ins để gọi ra hộp Add-Ins. Bấm nút Browse > chọn thư mục cài đặt Morefunc > chọn Morefunc.xll.

Để sử dụng Morefunc, bạn chọn menu Insert\ Function (hoặc bấm vào nút fx trên thanh công thức). Hộp thoại Insert Function xuất hiện, tại mục Or select a category chọn Morefunc và chọn một trong 65 hàm mà Morefunc cung cấp tại khung Select a function

Sau đây là một số hàm tiêu biểu thuộc Morefunc:

1. ANSI128: Hiển thị một chuỗi trong ô là chữ hoa hay chữ thường.
Ví dụ: =ANSI128(“nguyenthiennhung”,1) -> nguyenthiennhung
=ANSI128(“nguyenthiennhung”,2) ->
NGUYENTHIENNHUNG

2. DATE.DIFF: Xác định khoảng cách giữa hai thời điểm. Bạn định dạng ô chứa dữ liệu là Date, theo kiểu English (United States). Ô Date1 nhập ngày tháng khởi đầu (ví dụ “7/15/1956”). Ô Date2 gõ vào ngày tháng kết thúc (ví dụ “5/11/1998”). Kết quả trả về tùy thuộc vào ô Precision. Nếu gõ số 1 vào ô này thì kết quả là 41 năm. Nếu gõ số 2 kết quả là 41 năm, 9 tháng. Nếu gõ số 3 là 41 năm, 9 tháng, 26 ngày.

3. NBTEXT: đọc một số bằng tiếng Anh/ Đức/ Đan Mạch...

Lưu ý: Nếu gõ số 1 trong ô Language là cách đọc theo tiếng Đức. Số 2 sẽ hiển thị là tiếng Anh. Số 3 là tiếng Đan Mạch... Hàm này có thể đọc đến con số từ 0 đến dưới 10 tỷ!

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung