Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Dùng bộ phần mềm Password Recovery Studio 2006 để phục hồi mật khẩu Windows và 30 dạng tập tin khác

Vì trọn bộ có 30 chương trình (phục hồi mật khẩu các dạng tập tin Access, nén ZIP hay RAR, PDF, MS Office, Outlook, Outlook Express, Internet Explorer, Windows...) nên chúng ta chỉ cần khảo sát một chương trình mẫu, cách sử dụng các chương trình khác bạn tự tìm hiểu thêm. Bộ phần mềm này đăng ký hoàn chỉnh nên không giới hạn chức năng và tốc độ làm việc cực nhanh.

Trước tiên bạn hãy download chương trình có dung lượng 26 Mb tại :  http://thiennhung.homeip.net

Chúng ta sẽ dùng Advanced Office Password Recovery Professional để tìm lại mật khẩu của một tập tin MS Word.

Vào Start > ElcomSoft > Advanced Office Password Recovery.

- Chọn thẻ Recovery, đánh dấu chọn Brute-Force Attach.

- Qua thẻ Brute-force, ở mục Password Length chọn số ký tự của mật khẩu tối thiểu và tối đa, mục Character Set chọn loại ký tự dùng để đặt mật khẩu (viết thường, viết hoa, số, ký tự đặc biệt, khoảng trắng).

Các thẻ khác bạn không cần quan tâm.

- Nhấn nút Open file và tìm đến tập tin bị đặt mật khẩu, chương trình sẽ tự động làm việc qua các trình tự: kiểm tra tập tin có bị cài mật khẩu hay không, kiểm tra vùng nhớ tạm của mật khẩu, dò theo trình tự ký tự và độ dài.

Khi hoàn tất, sẽ có hộp thoại thông báo kết quả. Chương trình ngoài việc tìm mật khẩu mở tập tin, nó còn tìm mật khẩu bảo vệ chống sửa chữa nội dung của tập tin. Tốc độ tìm rất nhanh, với cấu hình các máy tính trung bình hiện nay, mật khẩu 5 ký tự gồm đủ dạng ký tự bạn chỉ mất chưa đến 3 phút là tìm ra. Tuy nhiên cũng lưu ý là mật khẩu càng dài thì thời gian càng lâu, 8 ký tự có thể sẽ yêu cầu bạn cho nó chạy liên tục gần 2 ngày đấy.

Ngoài chức năng tìm mật khẩu dữ liệu, trong bộ phần mềm này còn có công cụ tìm mật khẩu của tất cả các tài khoản người dùng trong Windows.

Vào menu Start > ElcomSoft > Proactive System Password Recovery. Thao tác duy nhất là nhấn vào nút Recovered hashes trong Main menu, vùng hiển thị Shows user’s hashes sẽ liệt kê hết các tài khoản người dùng trên máy với đầy đủ thông tin về mật khẩu truy nhập.

Bạn cũng nên tìm hiểu thêm công cụ này, nó còn rất nhiều tiện ích về mật khẩu như soi ký tự ***, tạo đĩa mềm cứu hộ đăng nhập, tìm lại các số đăng ký cho Windows và Office...

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung