Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Thiết lập 1 số tính năng cho Profile của Nokia Smartphone

Thay đổi các thiết lập cảnh báo và âm thanh:

Profile trên điện thoại Nokia được định nghĩa là một tập hợp các thiết lập nhạc chuông, tín hiệu cảnh báo, âm lượng, báo rung. Có rất nhiều Profile khác nhau đã được định nghĩa sẵn để sử dụng cho các hoàn cảnh cụ thể. Bằng cách sử dụng Profile, bạn có thể nhanh chóng chuyển các thiết lập điện thoại thích hợp với môi trường xung quanh chỉ với vài thao tác nhấn phím.

Ở hầu hết các điện thoại Nokia, để truy cập vào Menu lựa chọn các Profile đang có trên điện thoại, bạn chỉ việc nhấn nhẹ lên nút nguồn tại đỉnh điện thoại. từ đó chọn lấy một Profile thích hợp rồi nhấn nút OK ( nút tính năng trái ) để kích hoạt Profile đó. Thường sẽ có 5 Profile được định nghĩa sẵn là General, Silent , Meeting, Outdoor, Pager.

Ở các điện thoại Series 60 Smartphone, bạn có thể hiệu chỉnh các thiết lập Profile ở ứng dụng đặt tại Menu chính. Với các điện thoại Series 40, bạn phải vào Settings > Profiles >Menu Personalise. Lưu ý là bạn có thể đặt lại tên cho tất cả các Profile, trừ profile General.

Lưu ý: ở một số điện thoại Series 40 đời cũ ( như 6800,… ) việc truy cập danh sách profile từ nút nguồn sẽ có ít lựa chọn hơn việc truy cập trực tiếp thông qua hệ thống Menu nhiều cấp như trên.
Tiếng bàn phím ( Keypad Tone ) có thể gây khó chịu với những người xung quanh nhưng nó lại có tác dụng khi bạn nhấn số nhanh mà không nhìn bàn phím (nhờ vào tiếng phát ra khác nhau).
Với Series Smartphone 60, việc đặt Ringtype (Kiểu chuông) thành Silent (im lặng) sẽ đồng thời tắt tất cả các tiếng động, âm thanh phát ra từ game hay bất kỳ ứng dụng nào.

Với Series 40, để tắt âm thanh trong Game, bạn phải tự chỉnh lấy trong Menu Option của Game.

Một trong những thiết lập ưa thích là sử dụng profile Silent nhưng bật chế độ rung, qua đó điện thoại của bạn sẽ rung khi nhận điện thoại, tin nhắn…. nhưng vẫn đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết.
Để tạo một Profile mới cho điện thoại Series 60, bạn truy cập vào ứng dụng Profile, từ Menu Option, chọn Create New. Đặt tên cho profile tại mục Profilr name, còn các thuộc tính khác được sao chép từ Profile General. Chuyển ringtype thành Silent. Chuyển giá trị các mục Keypad tone, Warning tone, Chat alert tone, Message alert tone thành off. Kéo giá trị Ring Volume xuống mức thấp nhất. Đặt Vibrating thành On.

Thiết lập ưu tiên nhận cuộc gọi :

Trong các thiết lập thông số cho Profile, có một tùy chọn khá quan trọng có tên Alert for, mặc dù tên gọi của nó có vẻ tối nghĩa. Sổ liên hệ (Contacts) trên điện thoại Nokia cho phép bạn tạo các nhóm liên hệ, và kết hợp với mục Alert for thì khi có cuộc gọi của nhưng người trong nhóm, bạn mới nhận được cảnh báo theo nhạc chuông chỉ định (trong thuộc tính Ringing tone và Ringing Volume). Những cuộc gọi khác chỉ được thể hiện bằng việc màn hình sáng lên và hiện tên người gọi trên màn hình.

Trong thuộc tính Ringing tone, bạn có thể chỉ định các bản nhạc chuông tùy ý miễn thuộc các địng dạng âm thanh mà điện thoại hỗ trợ.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung