Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Sao lưu e-mail bằng ABF Outlook Express Backup

Trước khi cài đặt lại máy tính, một trong những dạng dữ liệu quan trọng nhưng hay bị quên sao lưu nhất là các dữ liệu thư từ, sổ địa chỉ... nằm trong ứng dụng quản lý e-mail Outlook Express.

Công cụ ABF Outlook Express Backup có tác dụng sao lưu đầy đủ mọi thứ có trong Outlook Express của bạn một cách an toàn. ABF Outlook Express Backup (ABF OEB) có giao diện sử dụng rất đơn giản và thân thiện.

Trong mục “Items to Backup”, ABF OEB sẽ đưa ra cho bạn tất cả đề mục sao lưu như: mọi thư từ đã nhận và gửi đi, sổ địa chỉ, mọi tài khoản thư từ, toàn bộ mọi thiết lập cho OE... Bạn chỉ cần check vào ô tương ứng để ra lệnh ABF OEB sao lưu cho mình.

Đầu tiên bạn phải đặt tên và vị trí của file sao lưu ở ô “Backup to File”, bạn nên miêu tả tính chất của file sao lưu này ở ô “Description” để sau này dễ nhận ra nó trong nhiều file sao lưu đã cất trữ. Khi thực hiện xong quá trình chuẩn bị, bạn chỉ việc nhấn vào nút “Backup” để ABF OEB sao lưu OE cho bạn. Sau đó bạn chỉ việc cất file sao lưu có đuôi .OEB này vào nơi an toàn.

Để phục hồi lại những thư từ cũ đã lưu trong ABF OEB, bạn nhấn vào thẻ “Restore” -> tìm đến file .OEB đã cất trữ đâu đó ở ô “Restore from file” -> khi nhấp đúp vào file này, ô “Description” sẽ hiện lên những ghi chú mà bạn đã nhập vào trước đây để giúp bạn xác định đây là file cần dùng -> đánh dấu vào các đề mục cần phục hồi và nhấn “Restore” để hoàn tất qui trình. Để thực hiện quá trình sao lưu - phục hồi trong ABF OEB chuyên nghiệp hơn, bạn có thể vào menu “Option” và chọn “Task Builder”.

Download tại: http://thiennhung.homeip.net/  dung lượng 2.1 Mb

 

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung