Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone

Bảo mật dữ liệu điện thoại di động bằng Password

SmartCrypto là chương trình mã hóa thông tin dành cho ĐTDĐ dùng hệ điều hành Symbian. Dựa trên thuật toán mã hóa cùng các ký tự mà bạn chọn làm mật khẩu, chương trình sẽ biến đổi dữ liệu cần bảo vệ thành mật mã. Khi muốn truy xuất dữ liệu, ta chỉ việc nhập mật khẩu, chương trình sẽ tự động giải mã và đưa dữ liệu về nguyên trạng.

Cài đặt

Tải chương trình scrypto60.sis tại địa chỉ http://thiennhung.homeip.net/ s, dung lượng chỉ 27 KB. Tiến hành kết nối ĐTDĐ với máy tính thông qua cáp, cổng hồng ngoại hoặc Bluetooth. Sau đó chép tập tin này vào một thư mục trong thẻ nhớ. Tiếp theo dùng trình Manager có sẵn trong máy tính để truy cập chương trình bằng cách chọn Open, ngay lập tức thành phần Install sẽ bắt đầu và yêu cầu chọn nơi lưu trữ. Khi quá trình cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo cho bạn.

 

Sử dụng

Khởi động chương trình, nhấn Option và chọn dòng Add files to list để chọn dữ liệu cần được bảo vệ. Chương trình hỗ trợ mã hóa dữ liệu trên máy ĐTDĐ hoặc trên thẻ nhớ.

Nhấn Encrypt để thiết lập bảo vệ dữ liệu. Một hộp thoại Password yêu cầu chọn mật khẩu bảo vệ sẽ xuất hiện. Hãy làm theo yêu cầu của chương trình đưa ra. Tốt nhất bạn nên chọn độ dài của mật khẩu từ 8 ký tự trở lên cho an toàn. Sau cùng nhấn OK để SmartCrypto tiến hành công việc của mình. Khi hoàn tất, trước những tài liệu được bảo vệ sẽ xuất hiện biểu tượng hình ổ khóa. Dữ liệu được bảo vệ sẽ có định dạng *.enc. Từ nay, nếu không được sự cho phép của bạn thì không ai có thể xem được nội dung dữ liệu đó.

Để giải mã, tại giao diện chính của chương trình bạn hãy nhấn Option. Di chuyển xuống dòng Custom và chọn mục Decrypt files. Sau đó chọn dữ liệu đã được mã hóa và nhấn Decrypt. Kế đến nhập mật khẩu đã thiết lập trước đó vào khung Password của chương trình. Nếu trùng khớp, chương trình sẽ giải mã và trả dữ liệu về nguyên trạng.

 

Trang chu | About Us | Lien lac | Dich vu | Download  | Phan mem vi tinh | Phan mem Mobile phone  

Copyright © 2006 Nguyen Thien Nhung. All rights reserved.
Designed by Nguyen Thien Nhung